nieuw-btw-id

Wkb & dossiervorming: welke dossiers moet u gaan opleveren? 

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ligt de nadruk op de borging van de bouwkwaliteit. Het wordt met de Wkb wettelijk verplicht om de bouwkwaliteit aan te tonen. Binnen de Wkb wordt er daarom gesproken over het aanleveren van twee soorten dossiers: consumentendossier en dossier bevoegd gezag.

Het consumentendossier

Het consumentendossier (ook wel bekend als opleverdossier) is het dossier dat door de aannemer overhandigd moet worden aan de opdrachtgever of consument bij de oplevering van het bouwwerk. Dit dossier laat de opdrachtgever of consument zien dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde contractuele eisen. Het dossier bevat in ieder geval tekeningen en berekeningen van het bouwwerk en de bijbehorende installaties, gebruiksfuncties, toegepaste materialen en installaties en handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor het bouwwerk.

In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is niet exact vastgelegd wat er in het consumentendossier moet worden opgenomen. Het is aan de aannemer en de opdrachtgever om dit onderling af te spreken. Met de juiste software stelt u automatisch de juiste mappenstructuur voor het consumentendossier op.

Dossier bevoegd gezag

Het dossier bevoegd gezag wordt ook wel het as-built dossier genoemd. Het dossier omvat alle fasen van het bouwwerk. Het dossier bevoegd gezag wordt samen met de verklaring van de kwaliteitsborger aangeleverd aan de gemeente als het bouwwerk gereed is. In dit dossier wordt aangetoond dat het bouwwerk voldoet aan alle bouwtechnische eisen van het BblDaarnaast kan de gemeente dit dossier gebruiken bij eventuele toekomstige calamiteiten van het bouwwerk, zoals brand.

Het dossier bevoegd gezag wordt opgesteld door de kwaliteitsborger. De inhoud wordt bepaald aan de hand van het kwaliteitsborgingsinstrument. De kwaliteitsborger ontvangt diverse gegevens en documenten van alle betrokken partijen, zoals de aannemer, constructeur en architect. U kunt hierbij denken aan bouwtekeningen, adviesrapportages, keuringsrapporten en certificaten. Voor deze betrokken partijen is het van groot belang dat de benodigde documenten op een juiste manier worden gedocumenteerd. Zodat deze documenten eenvoudig aangeleverd kunnen worden aan de kwaliteitsborger.  

dossiervorming wkb consumentendossier as built

Documenteren van belangrijke documenten

Het documenteren van de dossiers doet u met de Admicom software. In de Admicom software archiveert u belangrijke documenten altijd op de juiste plek in de software. U kunt hierbij denken aan projectgerelateerde bouwtekeningen, foto’s en belangrijke e-mails. Deze koppelt u eenvoudig aan bijvoorbeeld een relatie, project of werk. Daarnaast genereert u in de software documenten (bijvoorbeeld een planbeoordeling) die direct gevuld worden met informatie van de opdrachtgever, afspraken, gegevens van de kwaliteitsborger en andere belangrijke informatie. Op deze manier beschikt u in de Admicom software over alle belangrijke documenten voor in het consumentendossier en het dossier bevoegd gezag.

De voordelen van een alles-in-één softwarepakket

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om dossiers vast te leggen die voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging. Met de alles-in-één software van Admicom bent u goed voorbereid op de nieuwe regelgeving. Bent u benieuwd naar de voordelen van ons softwarepakket? Bekijk hier de whitepaper.

voordelen alles in een softwarepakket