Wet Kwaliteitsborging: alles wat u moet weten

Brandonveilige situaties, lekkage aan de gevel, constructiefouten of afwerkingsklachten. Als het aan het kabinet ligt, komen dit soort verborgen gebreken binnenkort veel minder voor. In mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer aangenomen. De wet gaat vanaf 1 juli 2022 van kracht. Het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt. Van bouwbedrijf tot opdrachtgever en van onderaannemer tot toezichthouder. Iedereen krijgt uiteindelijk met de wet te maken. 

Dat roept natuurlijk veel vragen op. Waarom komt deze wet er eigenlijk? Wat betekent de wet voor mijn bedrijf? En heb ik de zaken wel goed op orde? In dit artikel leggen we uit wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen inhoudt, welke impact de wet op uw bedrijf heeft en hoe u zich kunt voorbereiden.

Wat is het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt ingevoerd om de kwaliteit van bouwwerken te vergroten tegen lagere kosten. Uiteindelijk heeft de wet drie doelen:

  1. Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  2. Een verbeterde positie van de consument
  3. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering
Image

De gevolgen van de WKB voor uw bouwbedrijf

Om deze doelen te bereiken zijn er een aantal spelregels in de wet vastgelegd. Bouwen gaat met de komst van de Wkb namelijk veranderen. U moet belangrijke documenten vastleggen en documenteren, zodat u de kwaliteit van een bouwwerk kunt aantonen. In grote lijnen heeft de wet vijf belangrijke gevolgen voor uw bedrijf:

1 Bouwtoezicht

2 Omgevingsvergunning

3 Aansprakelijkheid

4 Dossiervorming

5 Wijziging 5% regeling

Bouwtoezicht door een onafhankelijk kwaliteitsborger

Op dit moment is kwaliteitsborging een taak van de lokale gemeente. De gemeente toetst of de bouw voldoet aan de bouwtechnische eisen vanuit het Bouwbesluit 2012. Met de komst van de Wkb verschuift deze taak naar een onafhankelijke en deskundige kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborger mag niet zomaar aan de slag gaan. Het is belangrijk dat een kwaliteitsborger onafhankelijk is. Dit betekent dat de kwaliteitsborger op geen enkele manier organisatorisch, financieel of juridisch betrokken mag zijn bij het bouwwerk. Hij moet objectief kunnen kijken naar de kwaliteit van het werk.

wet kwaliteitsborging bouw wkb

Bouwtoezicht: Dit zijn de taken van een kwaliteitsborger
U leest alles over de taakverdeling tussen uw bouwbedrijf en de externe kwaliteitsborger

Hoe krijg ik een omgevingsvergunning voor mijn project?

De nieuwe wet heeft ook tot gevolg dat het vergunningstraject en het bouwproces veranderen. De gemeente (het bevoegd gezag) beoordeelt een vergunningsaanvraag aan de hand van de eisen die vastliggen in het bestemmingsplan, welstand en andere ruimtelijke aspecten. Voldoet de aanvraag? Dan geeft de gemeente een omgevingsvergunning af.

De gemeente toetst de vergunningsaanvraag bij het intreden van de Wkb niet langer aan het Bouwbesluit 2012. De bouwtechnische aspecten worden namelijk al getoetst door de kwaliteitsborger. Wanneer de gemeente bijzonderheden signaleert, zoals lokale omgevingseisen of risico’s, dan worden deze teruggekoppeld naar de vergunningsaanvrager. De vergunningsaanvrager overlegt deze met de kwaliteitsborger zodat hij ze bouwtechnisch kan toetsen.

wet kwaliteitsborging bouwen wkb

Omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2022
Hoe werkt het aanvragen van een omgevingsvergunning wanneer de Wkb is ingevoerd? Wat gaat er precies veranderen? Wie is verantwoordelijk? De antwoorden op deze vragen hebben we voor u op een rij gezet.

Aansprakelijkheid

Als er na de oplevering gebreken zijn, dan is de aannemer aansprakelijk. Ook als deze gebreken bij de oplevering van het project niet waren ontdekt. Zijn de gebreken ontstaan door bijvoorbeeld een ontwerpfout? Dan is de aannemer niet aansprakelijk. U moet dit dan wel kunnen bewijzen. Voor particuliere opdrachtgevers mag u contractueel niet afwijken van de aansprakelijkheidsregeling. Heeft u een zakelijke opdrachtgever? Dan mag u ten nadele van de opdrachtgever van de aansprakelijkheidsregeling afwijken. Dit moet dan wel uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.

Welke dossiers moet ik gaan opleveren?

Het wordt met de Wkb wettelijk verplicht om kwaliteit van het bouwwerk aan te tonen. Binnen de Wkb wordt er daarom gesproken over het aanleveren van twee soorten dossiers, namelijk het consumentendossier en dossier bevoegd gezag. Het consumentendossier (ook wel bekend als opleverdossier) is het dossier dat door de aannemer overhandigd moet worden aan de opdrachtgever of consument bij de oplevering van het bouwwerk. Het dossier bevoegd gezag wordt ook wel het as-built dossier genoemd. Het dossier omvat alle fasen van het bouwwerk. Het dossier bevoegd gezag wordt samen met de verklaring van de kwaliteitsborger aangeleverd aan de gemeente als het bouwwerk gereed is.

wet kwaliteitsborging bouwen wkb

Dossiervorming wordt een essentieel onderdeel van het bouwproces
Het consumentendossier en het dossier bevoegd gezag kunt u eenvoudig opstellen en beheren. Benieuwd hoe?

De 5%-regeling: een nieuwe procedure

Particuliere opdrachtgevers kunnen met de 5%-regeling, net als in de huidige situatie, bij oplevering 5% van de aanneemsom in een depot storten bij de notaris. Onder de huidige regeling gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer wanneer de opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn opschortingsrecht. Met de invoering van de Wkb verandert deze procedure. De actie komt hierdoor bij de aannemer te liggen. De aannemer moet de opdrachtgever namelijk twee maanden na oplevering schriftelijk vragen het depot te laten vervallen. De aannemer ontvangt de resterende 5% van de aanneemsom met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of als de opdrachtgever niet binnen 3 maanden reageert.

Welke kansen biedt de Wkb mij?

De Wkb klinkt misschien spannend, maar biedt voor uw bedrijf ook veel kansen.  

Doordat bouwfouten eerder ontdekt worden, dalen de faalkosten fors.

De procedure om een omgevingsvergunning te krijgen wordt veel korter.

De rapportage van de kwaliteitsborger is ook bewijsvoering met betrekking tot de aansprakelijkheid.

De kennis van de kwaliteitsborger helpt de kwaliteit van het bouwwerk te verhogen.

Goed voorbereid op de Wkb

Om aan de eisen van de Wkb te voldoen, moet u dus een aantal zaken op orde hebben. Wat dacht u van de communicatie met de kwaliteitsborger, het opstellen van documenten en het bijhouden van dossiers? Door met de juiste software te werken, maakt u het zichzelf een stuk makkelijker.

De Admicom software is een softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor bedrijven in de bouw. Met onze alles-in-één (ERP) software digitaliseert u niet alleen de processen die bij de Wkb komen kijken. Maar ook bijvoorbeeld uw projectadministratie, planning, calculatie en facturatie.

Image

Boek een demo

Wij geven onze demo's zowel online als tijdens een afspraak. Vul onderstaand formulier in en we plannen een demo om onze software te laten zien.